Gezondheids uitslagen van Flurry

Gebit: Kompleet scharend.
Ellebogen: OK.